-iădes


-iădes

-iădes (gr.), s.u. –ide.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.