Bieluga


Bieluga

Bieluga, Fisch, s. Hausen.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • bieluga — ×bieluga (l. bieluga, rus. бeлyгa) sf. E zool. didysis eršketas (Acipenser huso) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bieługa — ż III, CMs. bieługaudze; lm D. bieługaug zool. «Huso, ryba wędrowna z rodziny jesiotrowatych, dochodząca do 5 m długości; występuje w Morzu Kaspijskim, Czarnym i Adriatyckim, dostarcza cennego mięsa i czarnego kawioru» ‹ros.› …   Słownik języka polskiego

  • bélouga — ou béluga [ beluga ] n. m. • 1575 beluga; du russe bieluga, de biely « blanc » 1 ♦ Mammifère cétacé aussi appelé baleine blanche, qui vit dans les eaux arctiques (monodontidés), apparenté au dauphin. Région. En Bretagne, Dauphin ou gros poisson.… …   Encyclopédie Universelle

  • Beluga — Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • beluga caviar — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • caviar — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Delphinapterus catodon — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • hausen — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Huso huso — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • white fish — Beluga Be*lu ga (b[ e]*l[=u] g[.a]), n. [Russ. bieluga a sort of large sturgeon, prop. white fish, fr. bieluii white. The whale is now commonly called bieluka in Russian.] 1. (Zo[ o]l.) A cetacean allied to the dolphins. [1913 Webster] Note: The… …   The Collaborative International Dictionary of English