Lacrymae cervōrum


Lacrymae cervōrum

Lacrymae cervōrum, so v.w. Hirschthränen, s.u. Hirsch 2).


Pierer's Lexicon. 1857–1865.