Sierre


Sierre

Sierre, Marktflecken, so v.w. Siders.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.