Axar


Axar

Axar, Art levantischer Baumwolle.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • axar — 1. sif. Daim axan (axmaz əksi). Axar su. Axar çay. Axar bulaq. – Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalır axar sular başında. H. C.. Yenə axar çaylar üstdə dəmir körpü qurulacaq. S. V.. Səltənət axar su axtarırdı. M. C.. 2. is. Cərəyan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axar-baxar — (Şəmkir) dağların döşü. – Kaηlının göycə axar baxarı çox gözəl yaylaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axar-baxarrı — (Gəncə) mənzərəli. – Üştəpə çox axar baxarrı yerdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axar-baxar — is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə. Əlli beş evdən ibarət olan bu kəndin çox gözəl və qəşəng axar baxarı vardı. Ə. Vəl.. 2. Suayırıcı; iki çay və ya su hövzəsini bölən xətt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axar-baxarlı — sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar baxarlı gözəl bir yerdə quruldu. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhr — ə. axar su, çay ə. boğazlama, kəsmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Lira maltesa — † Lira maltija en Idioma maltés Código ISO MTL Ámbito …   Wikipedia Español

  • axıntılı — sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eruziya — <lat.> 1. geol. Torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi. Axar suların yuyucu fəaliyyətinə geologiya elmində eroziya, kimyəvi fəaliyyətinə isə korroziya deyilir. M. Qaşqay. 2. tex. Mexaniki təsir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti